డిస్నీ

ఎవరు డిస్నీ డిస్నీ అనేది ఒక అమెరికన్ డైవర్సిఫైడ్ గ్లోబల్ మాస్ మీడియా కార్పొరేషన్, ఇది చాలా మంది ప్రజలకు సుదీర్ఘకాలం అపరిమితమైన ఆనందాన్ని అందించింది. డిస్నీ యొక్క తాజా జీవితచరిత్రను చూడండి మరియు వైవాహిక జీవితం, అంచనా వేసిన నికర విలువ, జీతం, కెరీర్ & మరిన్ని కనుగొనండి.